برچسب: هزارجریب دامغان

۰

هزارجریب دامغان کجاست ؟ نقشه هزارجریب دامغان

هزارجریب دامغان کجاست ؟ هزارجریب دامغان جزئی از هزارجریب بزرگ است که در شمال غربی شهرستان دامغان قرار دارد.منطقه هزارجریب دامغان ، شامل ۳ روستای اگره ، سرخده و سیاه پره از دهستان تویه...