برچسب: هزارجریب مهدیشهر

۰

هزارجریب مهدیشهر کجاست ؟ نقشه هزارجریب مهدیشهر

هزارجریب مهدیشهر کجاست ؟ هزارجریب مهدیشهر جزئی از هزارجریب بزرگ است که در شمال و شمال شرقی شهرستان مهدیشهر قرار دارد.منطقه هزارجریب مهدیشهر ، شامل ۱۶ روستا و شهر است که ۲ روستای چاشم...